Sct. Georgs Gildet i Ølstykke Om Ølstykkegildet Hvem er vi? Vi er ca. 35, mænd og kvinder, i alderen fra ca. 45 år til ca. 85 år. Vi har den fælles interesse, at vi enten har været spejdere eller har interesseret os for spejderbevægelsen. Mange af os har været med i mange år, nogle få siden starten på Sct. Georgs Gilde i Ølstykke i 1976. Der er dog kommet nye til, og der kommer stadig nye, om end ikke med samme fart som før. Der findes mange Sct. Georgs gilder i Danmark. De har alle den samme organisatoriske øverste ledelse, Landsgildet. De enkelte gilder har deres egen gildeledelse og deres egen kultur og særpræg, der afspejles af de personer, der er i gildet. Fortsættelse af spejderlivet. Vi arbejder i grupper, hvor vi aftaler et eller flere emner, som vi beskæftiger os med. Vi arrangerer kulturelle indslag på tværs af grupperne. Vi er et gilde, hvor medlemmerne – nogle på trods af høj alder – stadig nyder at deltage i friluftslivet. Vi yder spejderne bistand i det omfang, de ønsker det, og som vi er i stand til. Vi arrangerer traveture og sommerudflugter. Vi samles om små og store opgaver, som vi pålægger os selv – en naturlig fortsættelse af spejderlivet. Personlige udfordringer. Man får ved at deltage i forskellige debat- og studiegrupper eller ved at påtage sig ledelsesopgaver rig mulighed for personlig udfordring og udvikling.