Sct. Georgs Gildet i Ølstykke Kalender 2020 30/08 Skovtur      Udvalg 09/09   Gildemøde Gruppe 2 14/09 Gilderådsmøde Gildeledelsen/gruppefm. 14/10 Gildemøde Gruppe 3 22/10 Fellowshipday DIS - GIMerne 11/11 Gildehal Gruppe 4 05/12  Julegildemøde Gruppe 5 2021 09/01  Nytårsgildehal Gruppe 1 18/01 GilderådsmødeGildeledelsen/gruppef. 10/02 Gildemøde Gruppe 2 10/03   Gildeting Gruppe 3 14/04 Sct. Georgs gildehal Gruppe 4 03/05 Distriktsgildeting 1.Hillerød 12/05  Gildemøde Gruppe 5 09/06  Gildemøde Gruppe 1 17/06 Friluftsgildehal Arrenæs 29/08 Gildeskovtur Udvalg