Sct. Georgs Gildet i Ølstykke Bliv gildebror Hvem kan blive gildebror... I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre når de:           har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.         er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.         går ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål. For at kunne blive optaget, skal ethvert medlem være grundigt oplyst om gildebevægelsens idé og formål, love og løfter. Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive deltagelse i arbejdet søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid. Optagelse Nye gildebrødre indtræder straks i en gruppe for senere at blive optaget. De kan efter højest 2 års svendetid optages som væbnere. Gildebrødre som har væres væbnere i mindst 5 år, eller som har været gildeledelsesmedlemmer i mindst 1 år, kan optages som riddere. I gildebevægelsen samles vi om små og store opgaver, som vi pålægger os selv - altså personlig udvikling og en naturlig fortsættelse af en spændende spejdertid med dens forskellige oplevelser. Noget at det vigtigste er, at vi har det godt sammen - og kan slappe af i hinandens selskab. Vi håber, at du har lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede, hvor du holder dig aktiv og i vigør som medmenneske.